2014 m. rugsėjo 12 d., penktadienis

Teismas nutarė nutraukti prieš "Kovo 11d. ugnies sergėtojus" pradėtą bylą.


2014.09.08 - Vilniaus miesto apylinkės teismo NUTARTIS dėl Gintaro Jono Alkenavičiaus administracinio teisės pažeidimo. 

NUTARĖ:
G.J.A administracinę bylą pagal LR ATPK 161, 188(7) 1 dalį bei 187 2dalį NUTRAUKTI. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. 

2014 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis

Gal kas žinote, kur dingo Rusijos rinkai skirtas pienas ir 30% skirtumas, kurie buvo atimti iš Lietuvos ūkininkų?

Po sankcijų 30% buvo sumažintos pieno supirkimo kainos

Po sankcijų paskelbimo Rusijai, pieno supirkėjai ūkininkams sumažino pieno supirkimo kainą 30%, pieno gaminių (perdirbinių) parduotuvėse kainos nepasikeitė, taip pat parduotuvėse nepasirodė nei vienas Rusijos rinkai skirtas gaminys (bent jau žymiai to nebuvo galima pastebėti). Taigi klausimas labai paprastas: kam buvo naudinga kurstyti nesantaiką ir kur dingo Lietuvos ūkininkų pienas? 

2014 m. liepos 22 d., antradienis

Gintaro J.A. - Teismas, dėl taikaus pasibuvimo ir nepriklausomybės šventimo - 2014.07.22 (1 dalis)

Taikus ir iš anksto suderintas, niekam grėsmės nekeliantis pasibuvimas (nepriklausomybės dienos šventimas), buvo sutapatintas su grėsme bendram turtui ir aplinkiniams (nors turtų bendrų niekas neniokojo, triukšmo taip pat nekėlė, veidų po kaukėmis neslėpė) ... Policija sunaikino turtą, šventę švenčiančius sulaikė ir pristatė į Policijos poskyrį, surašė protokolą ir dabar grasina baudomis. Sekantis teismo posėdis bus 08.27 - 13:30.


2014 m. liepos 18 d., penktadienis

KVIETIMAS į teismą. Teisiamas, dar vienas asmuo dalyvavęs Referendumo rengime.

VAIZO MEDŽIAGA
Liepos 22d. 10 val. Vilniaus m. apylinkės teisme, Laisvės pr. 79A, salė 408 bus teisiamas Gintaras Jonas Aleknavičius, saugojęs ir kūrenęs Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų įkurtą Laisvės ugnį prie LR seimo šį.m. Kovo 11d. Prieš taikios akcijos dalyvius buvo panaudotas fizinis policijos pareigūnų smurtas, sunaikintas turtas ir dabar dar vykdomas teisminis persekiojimas. Ginęs konstitucinę santvarką, žmogaus teises ir laisves pilietis, teisiamas net pagal tris LR ATPK straipsnius (161str., 187 str. 2d., 188-7 str. 1d.). Jam grasinama tūkstantinėmis baudomis ir netgi areštu.

Visus neabejingus piliečius kviečiame atvykti į šį viešą teismo posėdį ir padėti teisėjui Jo nelengvame darbe, apginti pamatines Lietuvos Respublikos konstitucijoje įtvirtintas žmogaus teises ir laisves.

2014 m. liepos 2 d., trečiadienis

2014.06.29 - Naujiena (LT) Lietuvoje referendumams ne vieta -- News (ENG) In Lithuania, there is no place for a referendum --- Hовости (RU) В Литве нет места для референдума2014 06 29 Lietuvoje piliečių iniciatyva surengtas referendumas, kuriame buvo siūloma priimti Konstitucijos pataisas, įteisinančias išskirtinę piliečių ir valstybės teisę į žemės nuosavybę Lietuvoje (draudžiant ją įsigyti užsienio subjektams), bei palengvinančias piliečių galimybę inicijuoti referendumus. Nepaisant to, kad daugiau negu 70 % balsavusių pasisakė už šias pataisas, referendumas laikomas neįvykusiu dėl nepakankamo atvykusių piliečių skaičiaus. Mažą rinkėjų aktyvumą lėmė aršus politinių partijų bei valdžios institucijų pasipriešinimas, jų vieši raginimai boikotuoti referendumą, žmonių bauginimas ES sankcijomis, taip pat informacinė blokada. Referendumo iniciatoriams 2013 m. lapkričio mėn. surinkus daugiau kaip 10 % visų šalies gyventojų parašų (321 000), teko kovoti teismuose dėl piliečių konstitucinės teisės realizavimo, biurokratinio vilkinimo bei vengimo suteikti visuomeninės žiniasklaidos eterio laiką. Lietuvos piliečiams referendumą patiems inicijuoti pavyko pirmą kartą per pastaruosius 20metų.
News in english >>> Новости на русском языке >>

2014 m. birželio 28 d., šeštadienis

Apie "Land grabing - Žemės užgrobimą", arba kaip Skandinavijoje registruoti BANKAI "NT burbulo" pagalba (finansinė piramidė) užgrobė Lietuvos žemes ir kodėl Tu turi dalyvauti Birželio 29 dienos REFERENDUME"De faktum"- tai jau yra nutikę ir su Lietuvos žemėmis. Belieka tą faktą įtvirtinti "de jure"  ir tada visa tai, kas buvo supirkta už grašius, bus pateikta "ES" ir Pasaulio rinkai, kuri pasirengusi tas žemes "suvalgyti" ir nualinti, tikrąją to žodžio prasme (tai pagrindinė priežastis, dėl kurios bijoma Referendumo). Per Skandinaviją atėjęs kapitalas valdo didžią dalį Lietuvos žiniasklaidos, dėl to tik keletas (jei neklystame ~4) iš 160 žiniasklaidos priemonių skelbia .apie Referendumą.

2014 m. gegužės 23 d., penktadienis

Juridinių darinių (partijų) dalyvavimas seimo rinkimuose akivaizdžiai nesutampa su Konstitucijoje aptartomis atstovavimo sąlygomis.

Paprotinkite, jei klystame, bet mums dar neteko girdėti, kad juridiniams dariniams būtų suteikiamos pilietybės. Kaip čia yra, kad į seimą turime rinkti juridinius darinius, kurie kaip asmuo (vienetas) kažkokiu būdu sugeba į kėdę pasodinti ne vieną ir teisėtą juridinio darinio atstovą, o dalį savo personalo (administratorių, buhalterių, valytojų ir kitų ...), nors pagal visuotinai sutartas tvarkas atstovas, turintis teisę vadovauti, gali būti tik vienas (partijos pirmininkas). 


Jaunimo auklėjimas "TSRS" laikais

Net ir sunkioje situacijoje yra galimybė pasirinkti. Kiekvienas vaikas, dalyvaujantis bandyme, taip pat turi pasirinkimo galimybę: veikti savo ar klasės naudai. Kaip elgsis vienos klasės vaikai?

2014 m. gegužės 21 d., trečiadienis

Klaipėdos vyr. prokuroro pavaduotojas Vytautas Jurkevičius į piliečių prašymą filmuoti viešą susitikimą atsakė >>> "gerbiamasis čia ne Jūsų miegamasis, kad filmuoti"

Vytautas Jurkevičius - prokuroras
Piliečiams į viešus susitikimus galima vaikščioti tik pavieniui, tokios nuomonės tvirtai įsikibę laikosi prokuratūroje dirbantys asmenys, kai kurie iš jų savęs net nepriskiria piliečiams. Susiklosčiusi padėtis, kviečia "Pilietine Žiniasklaida" skambinti pavojaus varpais, nes darosi tikrai baugu, kai iki teisminiams tyrimams pradeda vadovauti, visuotinio pasitikėjimo pareigas užimantis asmuo, bijantis viešumos >>> FOTO / VIDEO

2014 m. gegužės 16 d., penktadienis

Klaipėdoje apklausiami piliečiai, dalyvavę parašų dėl referendumo rinkime.

Neįtikėtinas "VRK" kruopštumas, tikrinant referendumui surinktus parašus, tokios patikros Lietuva dar nėra mačiusi. Matomai, kai kas taip sutapatino save su valstybe, kad iki dabar negali patikėti, kad Tauta turi savo balsą ir valią, kuriais gina bendrai priimta Konstitucinę tvarką. Piliečiai visoje Lietuvoje vienijasi, bendram tikslui, apsaugant savo gyvenamą aplinką nuo nesąžiningų ir valstybės vardu veikiančių žemgrobių, labai gaila, kad grobikams pataikauja Lietuvos "nepriklausoma" teisėsauga, kurioje dirbantys asmenys savęs nelaiko piliečiais. 

Pilietė
, Renolda Senavaitienė:  "Kodėl tokius patikrinimus, atlieka tik referendumo iniciatyvai, o ne visiems rinkimams"
Prokurorė, Rudienė Danutė:
"Jei žmogus pasakys, kad čia mano parašas, bet žmona bus užpildžiusi duomenis, tai tokį atvejį būtu kvaila vertinti kaip klastotę"

VAIZDO ĮRAŠAS >>>

Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkė Audronė Gaižutienė - "garso įrašo atsiradimas padėjo visiems proceso dalyviams, visas procesas pradėjo vykti kultūringiau ir jei bus vaizdo įrašas , tai gal bus dar viskas geriau"

Ar Lietuvos teismai pasirengę viešumui? Ar visuomenė pasirengusi viešumui? Į šiuos ir kitus klausimus atsakinėjo Klaipėdos apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė.

2014 m. gegužės 14 d., trečiadienis

Buvęs Izraelio premjeras ministras (vyriausias tarnas) Ehudas Olmertas nuteistas kalėti šešeriems metams.

E.Olmertas, 68metų, pripažintas kaltu imant kyšius iš nekilnojamojo turto vystytojų, kol buvo Jaruzalės meru.
Ehudas Olmertas. Teisėjas Davidas Rozen pripažino jį kaltu dėl dviejų kaltinimų
 kyšininkavimu, kyšio suma 560.000 šekelių.
 Nuotrauka: David Furst / AFP / Getty Images

PAVOJUS!!! - "Sveikatos apsaugos vyriausio tarno, Vytenio Andriukaičio ir jo aplinkos - Mirties kilpa Tautai".


 
Už mūsų visų pinigus "kabins makaronus" Tautos vaikams, kad paverstu netolimoje ateityje nevaisingais vergais, kurių dirbtiną apvaisinimą turės apmokėti sveikai gyvenanti Tautos dalis. Šitokį įžūlų  planą praminu >>> "Vytenio Andriukaičio ir & Co - Mirties kilpa Tautai".  Kuris net neabejoju neįgaus apskritai jokio pavidalo, o tokių planų sugalvotoją pasodinsime ilgiems metams į kalėjimą iki kol bus atšaukta mirties bausmė.

2014 m. gegužės 13 d., antradienis

Klaipėdoje siaučia organizuota teisininkų/nusikaltėlių gauja? Teismai gali savo nuožiūra leisti filmuoti teismo posėdžius, bet tą daryti atsisako, savo atsisakymą grindžia vidinėmis taisyklėmis, o ne įstatymais ir Konstitucija.

Terlan Ibragimov
~5metus savo teises į sukurtą turtą ir verslą bandančiam apginti piliečiui Terlanui Ibragimovui, Klaipėdos prokuratūra ir teismas nori apriboti galimybę išvykti iš Lietuvos, tik dėl to, kad verslininkas kelis kartus buvo išvykęs į Anglijoje vykstančius teismo posėdžius, kurių baigtis įtakotu Lietuvoje tų pačių prokurorų jam pareikštus kaltinimus. 

2014 m. gegužės 9 d., penktadienis

- S.Daniulis "Vien aplink Ukmergės rajoną užsieniečiai yra daugiau nei 10'000 hektarų supirkę"

Saulius Daniulis - aiškiai įvardina užsienio piliečių būvimą Lietuvoje
Klausimas: "Kiek, Lietuvos ūkio reikmės žemės priklauso užsienio piliečiams?" Vyriausybės atstovams sukelia nemenkų sunkumų, kodėl? - Saulius Daniulis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas "pagal mano žinomus duomenis vien aplink Ukmergės rajoną yra daugiau nei 10'000 hektarų supirkta, o aplink visą Lietuvą labai dideli skaičiai susidaro". (video).

Pasitarimas LRS - "Lietuviško ir tikro ūkininkavimo dabartis ir ateitis" (VIDEO)

2014 05 07
"Bet sakyk, kanauninke, ar estetiškiau kur ne kur turėti gražius dvarponio rūmus su kelių mylių aplinkumoj apiplyšusiais ir suvargusiais lietuviais ... Ar gražiau turėti sočius dūšia ir kūnu savo brolius einančius ta linkme, kad kiekviena sodyba būtu rūmeliai?"  iš M.Krupavičiaus laiško J.T.Vaižgantui.

2014 m. gegužės 6 d., antradienis

Andrius Lobovas: "Kontrabandinių cigarečių pardavinėjimą stebi "Policijos" kameros, bet niekas nieko nedaro". Policijos pareigūnai užsiima papildoma ir neteisėta veikla?


Vigantas Lukošius + Donatas Malaškevičius
Lietuvos policijoje dirbantys asmenys užsiima neteisėta veikla ir vienas kitą bando apginti, nuslėpdami piliečių nepasitenkinimą ir skundus? Apie vieną tokią neteisėtą Jonavos ir  Vilniaus miestuose įsikūrusių veikėjų veiklą liudija pilietiškai nusiteikęs asmuo Andrius Lobovas >>>

"Greenpeace" sudarė juodą GMO produktų sąrašą, baisu:


Nuodai kurių atsisakius Lietuva kiekvienais metais sutaupytu ne vieną ir ne du milijardus pinigų ir sveikatos, kiekvienas sąmoningas pilietis turėtu atsisakyti žemiau pateikto gaminių sąrašo ir pagal galimybes maitintis iš tų šaltinių kuriuos gerai žino ir pasitiki (nuosavas kaimas, sodas, daržas ar sąžiningas vietinis augintojas). 

"Greenpeace" sudarė juodą GMO produktų sąrašą, baisu: 


2014 m. gegužės 4 d., sekmadienis

"Apie bukapročius" - Ramūnas Karbauskis

Ramūnas Karbauskis
Apie bukapročius... Prieš kelis mėnesius kreipiausi į Šiaulių rajono vadovus su pasiūlymu daryti rajono dainų šventę be alkoholio, pažadėjau dešimt kartų daugiau paramos, nei duoda alkoholio prekeiviai. Rajono dainų šventė vyksta parke, kur visiškai paprasta užtikrinti saugią ir blaivią aplinką šventės dalyviams ir svečiams. Sudaryta komisija tam pritarė, tačiau meras (socialdemokratas) tam griežtai paprieštaravo. Matyt, artėjant savivaldos rinkimams norisi įsiteikti gulinčiam elektoratui...

Brazilijoje apsivogusį politiką pririšo prie stulpo, visiems matomoje vietoje."GĖDOS STULPAS"

DARNOS DIDVALSTYBĖ: Motinos vardo kilmė Lietuvių Kalboje

Vaikas sumanė gražiausius Pasaulyje Žodžius - Mama, Tėtė.

Motinos vardo istorija siekia tūkstantmečius. Visose indoeuropiečių Kalbose šis Žodis skamba veik vienodai. O kaip jis radosi? Kalbininkai sako, kad tai - Vaikų sukurtas Žodis, vadinamas lalvortas. Tik vėliau Žodis Mama buvo išplėstas, įformintas priesaga -ter-, kurią yra išlaikiusios kitos Kalbos, pavyzdžiui, lotynų mater, vokiečių Muter, anglų mother...

2014 m. gegužės 3 d., šeštadienis

Ričardas Garuolis: "Latvijoje, įvedus eurą, kainų augimas buvo stabdomos tik pirmaisiais mėnesiais"


"Taip valdžia rūpinasi, kad latviai mažiau valgytų ir būtų lieknesni bei sveikesni. Nieko, atėjo pavasaris, galėsime žolę valgyti" - kalbėjo optimistiškai nusiteikusi "Siguldos turizmo informacinio centro" darbuotoja.

"Erasmus+" jaunimas, verčiamas į zombius, tam kad gyvais sudegintu/sunaikintu kitus nei, kad yra jie patys? (Vaizdo/Garso įrašas).


Tai, kas vyksta Ukrainoje yra labai baisu, niekaip nesitiki, kad jaunimą kai kas sugeba išauginti į siaubūnus žudikus, kiek tokių veikėjų turime savo gyvenamoje aplinkoje, tykiai belaukiančių, kada galės suleisti nagus ir pralieti nekaltą kraują? 

2014 m. balandžio 30 d., trečiadienis

Šizofrenikų sapnas "rusai puola" gražiame įpakavime* arba 99%, kad ir Jūs esate "rusų" agentas*


"Ant laužo"
Kiekvienam sąmoningam mokesčių mokėtojui ir gimtojo krašto puoselėtojui, linkiu atidžiai stebėti kur nueina kiekvienas Jūsų pinigas, nes tik bendrai prižiūrint išteklių tėkmę galėsime sustabdyti šiuos Lietuvos naikintojus. 

2014 m. balandžio 29 d., antradienis

Jungtinėse valstijose, per trumpą laiką, kalinčių žmonių skaičius išaugo ~8 kartus.

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/locked-up-in-america/#prison-state

Nuo 1972 metų iki 2014 Jungtinėse Amerikos Valstijose kalinčių žmonių skaičius nuo 300'000 išaugo iki 2'300'000 (beveik aštuonis (8) kartus).

Amerikoje kaip ir Lietuvoje, kalėjimai paversti pelno siekiančiomis grupuotėmis, kurios tiesiogiai minta iš valstybinio biudžeto ir kalinčių asmenų šeimų. Suinteresuotos teisininkų grupės (šeimyninės rangos) deda visas pastangas, kad nusikaltėlių būtu kuo daugiau, nes kuo didesnė nusikaltėlių apyvarta, tuo didesnės pajamos visam "teisininkų" luomui.


Jei kas turite kokios įdomios medžiagos apie Lietuvoje vykstančius "teisininkų" grupuotus/šeimyninius veikimu, pasidalinkite tokiomis žiniomis su mumis.

2014 m. balandžio 26 d., šeštadienis

2014.04.26 - Žilos ir blaivios galvos susirinkę, aptarė Tautos veikimą, Lietuvai išsaugoti.Pirminis darbas kurį visi drauge turime atlikti, tai š.m. Birželio 29 dieną sudalyvauti REFERENDUME, dėl Lietuvos piliečių teisės į savo valstybę išsaugojimo!


Šeštadienį Kaune, susibūrė visuomeninių ir pilietinių judėjimų vedliai/vadai, aptarė susijungimą, bendrai tolimesnei veiklai. Susirinkimas praėjo sėkmingai, buvo aptarta kokiu veiksmų bus imamasi, kad Tauta išvien apgintų bendrą ir ilgai kurtą tvarką. Žmonės gyvenantys Lietuvoje, kviečiami jungtis į darniai ir vieningai veikiančius junginius. 

Ramūnas Karbauskis - "Visuomeniniai/bendruomeniniai judėjimai yra vienintelis kelias, kuriuo dabar galime keisti susiklosčiusia padėtį"

2014 m. balandžio 16 d., trečiadienis

Eilinį kartą nesėkmingai bandoma pasikėsinti į Lietuvos Respublikos Konstitucinę tvarką ir žmonių laisvai išreikštą Valią.

"VRK" davė nurodymą per visą Lietuvą patikrinti parašų tikrumą, dėl referendumo Lietuvos žemės išsaugojimą piliečiams, o ne neaiškiems ir savo tapatybes slepiantiems asmenims. Pateiktame vaizde pamatysite, nepriklausomą piliečių tyrimą, kokiais būdais vykdoma patikra. Gera žinia yra ta, kad prokuroras tiriantis žmonių išreikštas valias, aiškiai pabrėžė, svarbu yra ne duomenų užpildymo klaidos, o žmogaus išreikšta valia ir parašas. Tai, kad "VRK" išbrokavusi ~17'000 parašų akivaizdžiai sunaikino žmonių teisę į valios išreiškimą, kurią jie buvo patvirtinę savo aprašais. Pilietinė visuomenė ir toliau stebės Lietuvos tarnautojų veikimą, kad bendromis pastangomis galėtu apsiginti nuo įvairiausio būdo paniekos.